Brésil: Violent killings of children deprived of liberty in Pernambuco / 15 novembre 2016 / Interventions urgentes / Droits de l'enfant / OMCT